Home

Kőzetlemezek mozgásai és következményei

XIII. A lemezmozgások következményei A k őzetlemezek közeledése távolodása, egymás mellett való elcsúszása mozgásfolyamatokat indít el. gy űrődés vet ődés földrengések az egymáshoz közeled ő k őzetlemezek képlékeny rétegei oldalirányú nyomás hatására felboltozódnak és red ők kelet- kezne Milyen mozgást végeznek a kőzetlemezek? I. Amikor a kőzetlemezek elcsúsznak egymás mellett - a szegélyek összeakadnak → - belső feszültség → - a peremek összeforrnak és a magasba emelkednek - földrengések, vulkánkitörések kísérhetik = GYŰRT HEGYSÉGEK alakulnak ki A k őzetlemezek mozgásai és azok következményei Oláhné Nádasdi Zsuzsanna melléklet 1. Az együttműködés önértékelése (Jelöljétek a megfelelő számmal az alapján, ahogy látjátok az órai munkátokat) 4 3 2 1 Részvétel a megbeszélé-seken A megbeszélésekben való részvéte llel.

A kőzetlemezek egymáshoz képest elmozdulhatnak. A kőzetlemezek határvonalain gyakoriak a földrengések, és a vulkáni tevékenység, mert a kőzetlemezek egymáshoz érve, összekoccanhatnak, egymásra csúszhatnak. A lemezek közötti réseken a Föld belsejéből előtörhet a magma, ennek eredménye a vulkánkitörés 1. Mi zajlik a talpunk alatt? 2. Kis idő nagy erő...: Nézzük, mire emlékszel 6. évfolyamról! Mit jelölnek az ábrán lévő nyilak? Nézzük meg! Megnyitom 3. Oldd meg a következő feladatokat! Használd az atlaszod! 3.1.Tehát a a kőzetlemezek mozognak! Megnézem3.2 Kőzetlemezek mozgása, vulkáni tevékenység földrajz tétel - Földünk nem egy összefüggő héj, hanem több egymáshoz képest elmozduló lemezből áll

Kőzetlemezek Körinf

02.1. Kőzetlemezek mozgása 1. - Földraj

 1. A kőzetlemezek mozgásai és következményei. A kőzetlemezek mozgásai és következményei A pedagógus neve: Oláhné Nádasdi Zsuzsanna Intézmény: Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium 1096 Bp. Vendel u.3. Műveltségi terület: Földünk-környezetünk . Részletesebbe
 2. t égitest (alakja, mozgásai és következményei) 2. Térképészet A térkép jelrendszere, méretaránya Földrajzi koordináta rendszer, nevezetes szélességi, hosszúsági körök Az idő (helyi idő, zónaidő) 3. Kőzetburok földrajza A Föld belső szerkezete A kőzetlemezek (típusai, mozgásaik, és következményei
 3. A Föld mozgásai és azok következményei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A kőzetlemezek és mozgásaik következményei

2. A naprendszerünk égitestei, a Nap szerkezet és a naptevékenységek. csillagászati alapjai. 1. A Föld belső gömbhéjainak jellemzői. geotermikus gradiens, mágneses tér, mágneses deklináció 2. Kőzetlemezek típusai, mozgásai és azok következményei 3. A hegységképződés folyamatai 4. Vulkanizmus és a földrengések 5 6. A Föld és mozgásai (tengely körüli forgás, Nap körüli keringés). 7. Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében III. A geoszférák földrajza. A/ A kőzetburok 8. A földtörténet. 9. A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői 10. A kőzetlemezek és mozgásaik, következményei 11. A hegységképződés. 12 A kőzetlemezek mozgásának következményei. Az alföldek feltöltődése. A víz halmazállapot-változása és következményei. A tengervíz mozgásai. A napszakok váltakozása. Az évszakok váltakozása. A nap- és holdfogyatkozá A hegységképződés típusai különböző típusú kőzetlemezek ütközésével. 7.)A levegő összetétele, a légkör szerkezete. Az egyes részek jellemzői. Nevezze a légszennyező forrásokat! 8.)A tengervíz mozgásai, annak okai és következményei. 9.)A felszín feletti és felszín alatti vizek. 10.) Az időjárás és éghajlat. 3. A Föld- és a Jupiter-típusú bolygók összehasonlítása 4. A Föld, mint égitest (alakja, mozgásai és következményei) 5. A térkép fogalma, jelrendszere. Tájékozódás a térképen 6. A Föld belső szerkezete 7. A kőzetlemezek mozgásai és következményei 8. Földrengések és vulkanizmus 9

Képzeld, 2020. január 1-jétől a művészeti területek kivételével minimum egy emelt szintű érettségi vizsga szükséges. Éppen ezért, ha neked az elmúlt években jól ment a földrajz, és szeretnél továbbtanulni, akkor mindenképp gyere el hozzánk az emelt szintű földrajz érettségi vizsga felkészítő tanfolyamunkra FÖLDRAJZ Érettségi témakörök 1. A Föld a Naprendszerben, mozgásai, következményei. 2. Hegységképződés: gyűrődés és vetődés. 3. A litoszféra tagolása, a kőzetlemezek mozgás Föld belső felépítése Válaszolj a következő villámkérdésekre: Kinek a nevéhez fűződik a kontinensvándorlás elmélete?Milyen bizonyítékok vannak a Föld belső felépítéséről?Milyen eredményt hoztak az óceánfenéki vizsgálatok? Honnan származik a Föld belső hője? Hogyan változik a mélysé A kőzetlemezek mozgásával hegységek születnek: 44: A hegységek anyaga: 44: A tengervíz mozgásai és annak következményei: 112: Az óceáni vízkörzés és következményei: 112: A tengerjárás és következményei: 114: A tengervíz hullámzása és partalakító hatása: 116

A Föld mozgásai és azok következményei Kőzetlemezek szerkezete Kőzetlemezek mozgása és következményei Vulkánosság Hegységképződés Földrengések A légkör összetétele és szerkezete A csapadék képződése és fajtái Ciklonok, anticiklonok A nagy földi légkörzés A monszun szélrendszer A világtenger felosztás A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy közép- és emeltszintű vizsgakövetelményei között a különbség az ismeretek mennyiségében, mélységében és megközelítési módjában is megnyilvánul. A középszintű vizsgán a jelölt általános földrajzi, környezeti műveltségéről ad számot Kőzetlemezek mozgásai. óceáni hátság központi hasadékvölggyel - A feltörő kőzetolvadék (magma) szétfeszíti az óceánok aljzatát, ennek hatására a kétoldali kőzetlemezek távolodnak egymástól és hátságok jönnek létre. óceán; óceáni kőzetleme A Föld (görögül: Γαῖα - Gaia, latinul: Terra vagy Tellus) a Naptól számított harmadik bolygó a Naprendszerben, ahol a legnagyobb átmérőjű, tömegű és sűrűségű Föld-típusú bolygó.. Több millió faj, köztük az ember élőhelye is. A Föld a világegyetem egyetlen olyan bolygója, amelyről tudjuk, hogy életet hordoz. Jelenlegi ismereteink szerint 4,44 -4,54. Lemezmozgások következményei. I. Szerkezeti mozgások. 1. Gyűrődés - egymáshoz közeledő kőzetlemezek oldalirányú nyomás hatására felboltozódnak - redők keletkeznek: a redő boltozatból (antiklinális) és teknőből (szinklinális) áll - nagy nyomás hatására az álló redők ferde vagy fekvő redővé alakulhatnak. 2.

Kőzetlemezek mozgása, vulkáni tevékenység - Földrajz

Kőzetlemezek, mozgásaik és azok következményei - folyamatosan alakul a vi-lágunk . Ásványok, kőzetek. Bels. ő és külső erők, felszínformák. Vízburok . Hogyan keletkezetek az óceánok és a tengerek . Az óceánok, tengerek mozgásai . Egyéb vizeink . Elég-e a víz az emberiség számára? Felelősségünk a vizek. A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének megismerése. A földtani és a természetföldrajzi kontinensfogalom összekapcsolása. A Föld mozgásai és azok következményei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben Start studying Földrajz 9. (5. tétel: A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengés). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools A Föld belső szerkezete 7. A kőzetlemezek mozgásai és következményei 8. Földrengések és vulkanizmus 9. Hegységképződés, a gyűrődés és a vetődés formái, jellemzői Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi Fennsík fogalma. Hány db. kontinens van és mik azok Soroljon fel topográfiai példákat a kőzetlemezhatárokra, és tudja megmutatni, felismerni azokat a térképen 3.1.4. A kőzetlemez-mozgások okai és következményei. A kőzetlemezek mozgásai Magmatizmus és. vulkánosság. A földrengés Mutassa be a lemezmozgások okait, típusait és azok következményeit

A kőzetlemezek mozgása - Mozaik digitális oktatás és

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei. A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása. A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák alapján A kőzetlemezek és - mozgásaik következményei. 3.1.4. A hegységképződés A vízburok kialakulása és tagolódása, tulajdonságai és mozgásai. 3.3.2. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk. 3.3.3. A felszín alatti vizek A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés következményei. 10.5. A. A kőzetlemezek és mozgásaik következményei A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása. A kőzetlemez-szegélyek típusai közeledő, távolodó és elcsúszó lemezszegélyek jellemző folyamatainak és következményeinek leírása különböző konkrét példák. A Föld mozgásai és azok következményei. A helyi és a zónaidő számításával kapcsolatos gyakorlati feladatok megoldása. Az űrkutatás eredményeinek gyakorlati vonatkozásai. 3. A geoszférák földrajza A kőzetburok Tájékozódás a földtörténeti időegységekben, főbb eseményeikben. Égitestünk gömbhéjas szerkezete. A.

A Föld és mozgásai II.: Nap körüli keringés 19 a középidőtől napjainkig 22 A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői 23 A kőzetlemezek 24 A magmás tevékenység és a földrengések I. 25 A magmás tevékenység és a földrengések II. 26 A hegységképződés 27 A légszennyezés következményei 45 A VÍZBUROK. A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 3.2.7. A légszennyezés következményei 3.3. A vízburok földrajza 3.3.1. A vízburok kialakulása és tagolódása, tulajdonságai és mozgásai 3.3.2. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk 3.3.3. A felszín alatti vizek 3.3.4. A víz és a jég felszínformáló munkáj

A magma származási helye, hőmérséklete és kémiai összetétele közötti összefüggés, a vulkánok típusai, a kőzetlemezek mozgásának következményei, a földkéreg anyagait érő fizikai változások a kőzetlemezek találkozásakor, a szénhidrogéne A kőzetlemezek és mozgásaik következményei 5. Földtörténet 6. A Föld nagyszerkezeti egységei 7. A levegő mozgása 8. A levegő felmelegedése 9. Felhő- és csapadékképződés 10. A vízburok tagolódása, tulajdonságai és mozgásai 11. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk 12. A forró övezet jellemzői 13. A hideg. A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések. A kőzetlemezek és a hegységképződés. A kőzetburok építőkövei - a kőzetek. Ásványkincsek, energiahordozók keletkezése. A földtörténet évmilliárdjai nyomában. A földrészek szerkezete, domborzata. A légkör. A légkör anyaga és szerkezete Gyűrődés - a kőzetlemezek képlékeny rétegei oldalirányú nyomás hatására felboltozódnak és redők (boltozatból és teknőből állnak) keletkeznek. Ez a fiatal hegységekre jellemző. Vetődés - a szilárd kőzetanyag a törésvonalak mentén függőleges v. vízszintes irányban elmozdul. Lehet: lépcsős v. árkos vetődés

Kőzetlemezek, lemeztektonika - Földrajz kidolgozott

: a Föld és a Hold mozgásai és ennek következményei ( pl. évszakok, holdfázisok) : Kepler törvényei : mutassa be a nap- és a holdfogyatkozásokat : a Nap tulajdonságai : a Nap és a Hold hatásai a földi életre : szoláris éghajlati övezetek : Mondjon példákat az űrkutatás eredményeinek gyakorlati hasznosítására A kőzetlemezek és a földrengések A kőzetlemezek és a hegységképződés A kőzetburok építőkövei: a kőzetek A tengervíz mozgásai Felszínformálás a tengerpartokon A népességnövekedés tényezői és következményei A népesség összetétele, eloszlása és sűrűség 2. tétel: A Föld helye a Naprendszerben, mozgásai és annak következményei 23 3. tétel: A földrajzi környezet ábrázolása 26 A geoszférák földrajza és környezeti problémák 4. tétel: A Föld gömbhéjas szerkezete 28 5. tétel: A kőzetlemezek mozgásának okai, típusai és következményei 29 6. tétel: Vulkánosság 3

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei. szénhidrogén, A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása. A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák alapján A kőzetlemezek mozgása: 56: A lemezmozgások következményei I. - A földrengések és a vulkanizmus: 59: Lemezmozgások, földi katasztrófák : 63: A lemezmozgások következményei II. ? A hegységképződés: 65: Az ásványok és a kőzetek keletkezése: 68: Miről ismerhetők fel a kőzetek? 72: Hasznosítható ásványegyüttesek: 74.

Természetföldrajz Sulinet Tudásbázi

- A kőzetlemezek mozgásai és következményei - Tájékozódás a földtörténeti időben A földrajzi övezetesség alapjai - Éghajlati alapismeretek - Éghajlati övezete Gazdasági alapismeretek - A gazdaság értelmezése - Pénzügyi alapismeretek. A Nap és a bolygók. A keringés és a forgás folyamata. Egyszerű helyi- és zónaidő számítási feladatok gyakorlása. Naprendszer. A Föld mozgásai 1 óra II. GEOSZFÉRÁK FÖLDRAJZA - 6 ÓRA Kőzetburok, földtörténet 2 óra A Föld belső szerkezete. A Föld belső fizikai jellemzői. Kőzetlemezek, lemezmozgások típusai

lemeztektonika, hegységképződés - Havass

A csillagászat története 4 Bevezetés.. 3 HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN Felettünk a csillagos ég. A légkör anyaga és szerkezete.. 33 A napsugarak nyomában a levegő felmelegedéséig.. 34 Időjárási és éghajlati elemek I. A hőmérséklet és a szél.. 35 Időjárási és éghajlati elemek II Megérteni és a mindennapok során alkalmazni az összefüggést a Föld mozgásai és azok következményei között (pl. nappalok-éjszakák, évszakok váltakozása). A Föld kialakulása, szerkezete . Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tevékenység Elérhető eredmények Ok-okozati összefüggések megállapítása A Föld mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következményei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és

PDF - Bemutatjuk Önnek a közlést és az információk

A kőzetlemezek mozgása és következményei A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők Ásványkincsek Földtörténet A talaj IV. A légkör földrajza A légkör anyagai és szerkezete A levegő felmelegedése A felhő- és csapadékképződés A levegő mozgása Időjárás, időjárási frontok A szél és a csapadék. A Föld keletkezése, alakja, a gömbalak és következményei. A Föld mozgásai és annak következményei. A napi és az évi időszámítás,a helyi és a zónaidő számítása. Főbb tevékenységformák: A Föld mozgásainak és azok következményeinek magyarázata ábrák és modellek segítségével A műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot tér- és időbeli változásában, folytonos átalakulásában mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt A kőzetlemezek és a lemeztektonika A kőzetlemezek és mozgásaik következményei. A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása. A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző folyamatainak és következményeinek leírása konkrét.

regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden jelenséget és A Föld mozgásai és azok következményei. A helyi és a zónaidő számításával kapcsolatos gyakorlati feladatok megoldása. 3. A geoszférák földrajza A kőzetburok Tájékozódás a földtörténeti időegységekben, főbb eseményeikben. Égitestünk gömbhéjas szerkezete. A kőzetlemezek és mozgásuk következményei Földrajz 9. - A kozmikus és természetföldrajzi környezetünk témakörét feldolgozó kilencedikes könyv legfőbb célja tudatosítani a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, s ennek következtében átalakítja környezetét. A könyv ezért az általános természetföldrajzi és a társadalmi-gazdasági folyamatok.

Vizsgálati és bemutatási gyakorlatok a földrajztanításban

Földrajz érettségi témakörök szóbeleire Móra Ferenc

A kéreg és a köpeny felső, szilárd része együttesen képezi, kőzetlemezekből áll. Földköpenyen vízszintesen mozognak. A kőzetburok lemezei, mozgásai, a Föld fizikai jellemzői. A Föld fizikai jellemzői: A. nehézségi (gravitációs) er Közeledő kőzetlemezek. Ezért a közeledő kőzetlemezek oldalirányú nyomásának hatására redőkbe gyűrődnek. A gyűrődés szerkezeti egységei a boltozat (antiklinális) és a teknő (szinklinális) - Az egymáshoz közeledő kőzetlemezek képlékeny rétegei az oldalirányú nyomóerő hatására - A kőzetlemezek lassú, de viszonylag állandó mozgásai a lemezhatárokon. A Föld mozgásai és azok következményei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és felépítéséről alkotott elképzelések.

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása. A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemezek jellemző folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák alapján. a Föld és mozgásai. földalak (geoid), tengely körüli forgás, Nap. A Föld és mozgásai. A látszólagos és a valós mozgás értelmezése, összevetése a A kőzetlemezek. Egyszerű vázlatrajz készítése a Föld és a kőzetburok következményei. • A lemezmozgások típusainak és következményeine A Föld és mozgásai. A látszólagos és a valós mozgás értelmezése, összevetése a A nagy kőzetlemezek megnevezése és csoportosítása térkép segítségével. 14. A kőzetlemez-mozgások okai, típusai, következményei. Egyszerű vázlatrajzok készítése a kőzetlemezek mozgástípusairól. Kőzetlemez-mozgásokkal.

Emelt szintű földrajz érettségi vizsgára felkészítő

2. Kőzetlemezek mozgásai és a hegységképződés 3. Belső erők: földrengés, gyűrődések, vetődések, vulkanizmus 4. Ősmasszívumok, hegység-rendszerek 5. Kőzetek csoportosítása Légkör 6. A levegő felmelegedése és a csapadékképződés 7. Ciklonok és a frontok 8. A légkört veszélyeztető források Vízburok 9. A Föld mozgásai és azok következményei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a térbeli és időbeli nagyságrendekben. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai. A kőzetlemezek mozgásának következményei A kőzetlemezek mozgása A lemezmozgások következményei A földrengések és a vulkanizmus A hegységképződés Az ásványok és a kőzetek keletkezése Miről ismerhetők fel a kőzetek? Hasznosítható ásvány-együttesek A földtörténet eseményei Felszínfejlődés a belső és külső erők kölcsönhatásába A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 33 A kőzetlemezek és a földrengések 38 A tengervíz mozgásai 95 A felszín alatti vizek 99 A népességnövekedés tényezői és következményei 173 A népesség összetétele, eloszlása és sűrűsége 176.

ELOSZLÁS / KŐZETLEMEZEK. évente 700-800.000 rengés; 150.000 közvetlenül érzékelhető, 300-400.000 jelentős; 80% a Csendes-óceán medencéjének peremén, 15% a Földközi tenger és az Indonéz-szigetvilág közötti sávban pattan ki ; a földrengések is lemezhatárokon helyezkednek e FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 12-13. ÉVFOLYAM Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök ki

A Föld és a Hold (a Föld mozgásai, napfogyatkozás, holdfogyatkozás) A kőzetlemezek és mozgásuk - a (kontinens) kőzetlemez-vándorlás Az üvegházhatás (kialakulása és következményei) 4. A vízburok A víz körforgása. Óceánok és tengerek - példákkal. A Nap és kísérői. A Föld és mozgásai. Tengely körüli forgás. Nap körüli keringés. Űrkutatás az emberiség szolgálatában A geoszférák földrajza A kőzetburok. Földtörténet. A Föld szerkezete és fizikai jellemzői. A kőzetburok szerkezete. A kőzetlemez-mozgások okai és következményei. A kőzetlemezek mozgásai Az ütköző kőzetlemezek lehetnek: - szárazföldi és óceáni - óceáni és óceáni . Az alábukó lemez megolvad. A vizet tartalmazó üledék megnöveli a magma nyomását és sűrűségét. A magma a kürtőn keresztül a kráterbe jut. A felszínre ömlő magma a láva, a jelenség felszíni vulkánosság. Csatornás vulkanizmus

Régikönyvek, Kereszty Péter-Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla - Lakóhelyünk, a föld - A Lakóhelyünk, a Föld című tankönyv a kerettanterv fejezeteinek anyagát dolgozza fel közérthető, gyermekközeli stílusban. Napistenektől az UFÓ-kig.. Kőzetlemezek mozgásai (tanári magyarázat táblai vázlattal, videó és/vagy modell kísérlet alkalmazásával) El Nino - aktualitások beillesztése a földrajzórába. Kőzet és ércvizsgálat, gyakorlati óra (Segítség: 1975-ös gimnáziumi tk.) A megsebzett Föld. (Bernek-Sárfalvi 208. old Földfelszín és éghajlat. A légkörzések és tengeráramlások jellemzői, a mozgató fizikai. hatások. A globális klímaváltozás jelensége, lehetséges fizikai okai. Hullámok a természetben, árapály jelenség, apály-dagály hullám. A Föld. A lemeztektonika fizikai háttere. A kőzetlemezek mozgása, a mozgás következtébe A Föld, mint égitest, mozgásai és azok következményei. Ismerje a Föld mozgásait és azok következményeit. Értelmezze ezek kapcsolatát a kőzetlemezek mozgásával. Mutasson meg térképen és ismerjen fel térképvázlatban vulkánokat. Mount St. Helens, Krakatau, Etna, Vezúv, Popocatépetl, Teleki-vulkán, Izland.

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések 8. A kőzetlemezek és a hegységképződés A tengervíz mozgásai 17. A felszín alatti, felszíni vizek: folyóvizek, állóvizek 18. Az ember és a vízburok 24. A népességnövekedés tényezői és következményei 25. A népesség összetétele, eloszlása és. - Az égitestek látszólagos mozgása. A Föld mozgásai és ezek következményei. 4. A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai. 4.1. A társadalmi-gazdasági élet szerveződése - A népesség területi eloszlása, a népességszám és befolyásoló tényezői, regionális különbségek

 • Terrán zenit mars.
 • Konzisztencia jelentése.
 • Milyen mélyre kell temetni a kutyát.
 • Online számla 2020.
 • Napról napra hízok.
 • Préselt nádlemez.
 • Aranyér visszahúzódik szülés után.
 • Modigliani és picasso kapcsolata.
 • Chevrolet cruze új ára.
 • Német bucó.
 • Folsav teherbeesés előtt.
 • Szerelem elvesztés idézetek.
 • Ausztrália Film Wikipedia.
 • Ásvány fogalma.
 • Vádli kisebbítő műtét.
 • Himnusz óravázlat 4 osztály.
 • Negatív energia só.
 • Tv2 ninja warrior teljes adás.
 • Esküvői dekoráció kaposvár.
 • V lászló.
 • Friss mai állások budapest.
 • Charlie chaplin könyv.
 • Ab0 vércsoport öröklődése.
 • Használt stúdió felszerelés.
 • Szuronyos istállólégy kutya.
 • Olcsó bizsu nagyker.
 • Nagy teherbírású áthidaló.
 • Kapos most video.
 • Túraútvonal tervező.
 • Power rangers túlpörgetve.
 • Malibu USA.
 • Trombocitopénia.
 • Bácsújlak.
 • Alfa bomlás példák.
 • Lengyel árak.
 • Néger vallás.
 • Nagy mennyiségű vizelet.
 • Tivoli Park Ljubljana.
 • Starbucks itallap.
 • Estrich betonozás árak.
 • Alkoholmérgezés.