Home

Rendszeres szociális ösztöndíj pte 2021

Ösztöndíjak, költségek a Pécsi Tudományegyetemen Pécsi

Pályázati Kiírás A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban DJKB) a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.. Rendszeres szociális ösztöndíj Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális. PTE Koronavírus Információs Oldal A Pécsi Tudományegyetem egy helyen gyűjtötte össze a legfrissebb PTE-s híreket, intézkedéseket a koronavírussal kapcsolatban. Rendkívüli szoc. ösztöndíj 2020/2021 I. félé

A PTE SZMSZ 6. sz. melléklete (Térítési és Juttatási Szabályzat) 48. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Kar Dékánja mérlegelési jogkörben eljárva a Kar hallgatói, szociális rászorultságuk igazolás mellett az önköltség megfizetése körében kedvezményben részesítheti. A PTE BTK kari ütemterve szerint, a Dékáni méltányosság kérésének. A TTK-ra felvett hallgatók 2020. augusztus 24-től tudnak beiratkozni. A kinyomtatott beiratkozási lapot aláírva a PTE TTK Tanulmányi Osztályra kell beküldeni (PTE TTK TO 7624 Pécs Ifjúság útja 6.) legkésőbb 2020. szeptember 7-ig , de javasoljuk, hogy inkább előbb tegyék meg A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás, amely a szociális juttatásokra jogosult hallgatók számára juttatható. Szociális juttatásra jogosult hallgató a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és. Szociális helyzet pontozása: max. 50 pont (a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pontszámítási rendszere alapján megállapított pontok harmada) A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25. (péntek) Az ösztöndíj kifizetésére várhatóan 2020. november 30-ig kerül sor Elég sok ösztöndíj közül válogathattok és érdemes is utánajárni, hogy melyikre lehettek jogosultak, hiszen nagy segítség lehet az egyetemi félévek alatt. Korábban megnéztük, hogy kik pályázhatnak a rendszeres szociális ösztöndíjra, most pedig arról olvashattok, hogy milyen esetben igényelhettek rendkívüli szociális.

️Rendszeres szociális ösztöndíj ️Elsősök kiegészítő alaptámogatása A PTE EHÖK Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban Bizottság) a 2020/2021-es őszi szemeszterére pályázatot ír ki a.. Gépészmérnök-képzésért Alapítvány Ösztöndíj - 2020/21. ősz. Rendszeres szociális ösztöndíj Részletek 2020. aug. 20. Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat személyes bemutatási időpontok - 2020/21. ősz. Rendszeres szociális ösztöndíj Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos általános tudnivalókat a 2020/2021. tanév őszi félévére vonatkozóan. Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt é 2/2. számú melléklet - Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás Pályázati Űrlap és Kitöltési Útmutató (ÚJ 2020.08.24.-től) 8. számú melléklet - Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj Pályázati Űrlap - DOKTORANDUSZ (2020.04.29. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (2020. június 17.)A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata (2020. június 18.) Térítési és szolgáltatási díjak (2019.01.01.)Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás Pályázati Űrlap és Kitöltési Útmutató (2019.08.21.

rendszeres szociÁlis ÖsztÖndÍj 2019-2020-2 2020-01-23 Informatikus Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2019/2020/2 félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére Rendszeres szociális támogatás 2020-21-1 2020-08-01 Ösztöndíjakért felelős referens Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2020/2021/1 félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a határozatban foglalt időtartam leteltével automatikusan megszűnik. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszüntetésre kerül, ha: a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy; a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül

Ösztöndíjak Pécsi Tudományegyete

Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság (DJKB) A DJKB-hoz, amely a PTE EHÖK részeként található meg, továbbra is a különböző támogatási igényekkel fordulhatnak a hallgatók.Megállapítja a juttatási szabályzat rendelkezése szerint vagy kérelemre a tanulmányi ösztöndíj, az alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj, illetve az intézményi szakmai. Rendszeres szociális ösztöndíj támogatásra azok a hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek (2020. július 24. után benyújtott) általános szociális helyzetfelmérési adatlapon meghatározott szociális pontszámmal, és nyújtottak be/csatoltak rendszeres szociális ösztöndíj kérelmi űrlapot a pályázati határidő lejártáig FELHÍVÁS 2020/2021 I. FÉLÉVES JUTTATÁSOKRA elsőévesek számára: rendszeres szociális támogatás, helyi közlekedési bérlet, kollégiumi elhelyezés Kedves Hallgatók! Az alábbiakban olvashatjátok a 2020/2021 I. Féléves szociális Szociális alapú ösztöndíjak 2020/2021/1 Dokumentum neve; Alaptámogatás - csatolandó dokumentumok Alaptámogatás - pályázati kiírás Rendszeres szociális ösztöndíj - csatolandó dokumentumok Rendszeres szociális ösztöndíj - pályázati kiírás Hírek Hírek. Beszámoló a Közép-Európa múltja, jelene és jövője című. Tanulmányi ösztöndíj Pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, amennyiben a tanulmányi átlagod eléri a meghatározott, jogosultsági határt. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott képzési formájú, nappali tagozatos hallgatók maximum 50%-a részesül

Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás - 2020/21

Rendszeres szociális ösztöndíj. A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás. A pályázati űrlapot a Neptun rendszerben tölthetik ki és adhatják le a hallgatók minden szemeszter elején (szeptember, február) A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata (2020. április 29.) A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata (2020. április .29.) Térítési és szolgáltatási díjak (2019.09.01.) Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás Pályázati Űrlap és Kitöltési Útmutató (2019.08.21. Adategyeztetési időszak : 2020. augusztus 31. hétfőtől - 2020. szeptember 9. szerdáig. Rendszeres szociális támogatás. A nehezebb anyagi körülmények között élő hallgatókat hivatott támogatni. Elbírálásánál fontos szempont a családban egy főre eső jövedelem, a testvérek száma, tartós betegségek és még számos. Alaptámogatás és rendszeres szociális ösztöndíj pályázat benyújtásával kapcsolatos határidők: pályázási időszak: 2020.09.21. (hétfő) 10:00 óra - 2020.09.25. (péntek) 23:59 óra; szociális ösztöndíj és alaptámogatás megállapító Egyetemi Diákjóléti Bizottság ülés: 2020.10.02. (péntek) 10:00 óra (tervezett. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság a 2014/2015-ös őszi félév vonatkozásában, Rendszeres Szociális Ösztöndíjra kiírt pályázat eredményei ellen fellebbezéstnyújthattok be: 2014. október 17-ig

Ezek a támogatások kérelemre, kizárólag szociális rászorultság alapján, a szociális juttatásra jogosult hallgatók részére nyújthatók, akik szociális helyzetükből adódóan támogatásra szorulnak tanulmányaik folytatásához. 2.1. Rendszeres szociális ösztöndíj Határidő: 2020. szeptember 7. (hétfő) 18:00 - szeptember 24. (csütörtök) 12:00 a Rendszeres szociális ösztöndíj, a Lakhatási támogatás és a Költségtérítés-mérséklés támogatás esetében. Szedés - Minden szakbizottság adott időpontokban és helyszínen szedi össze a pályázatokat papír alapon rendszeres szociális ösztöndíj, illetve a rendkívüli szociális ösztöndíj céljára elkülönített keretből - a hallgatói normatíva rész mértékéig - átcsoportosíthat az egyéb támogatások keretösszegére. (5) A támogatásban részesíthető hallgatók köre az alaptámogatás, a rendszeres szociális

A rendszeres szociális ösztöndíj összege 15 pontnál: 8.850 Ft, az ösztöndíj pontonkénti emelkedése: 590 Ft. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (jelenleg 33.320 Ft), amennyiben a hallgató elérte az Egyetemi Diákjóléti Bizottság által. Ösztöndíjak Rendszeres Szociális Ösztöndíj. A pályázat minden félév elején kerül kiírásra és 5 hónapra lehet elnyerni. A pályázati kiírásban van meghatározva, hogy kik pályázhatnak, meddig kell leadni a pályázatot, hol kell leadni és még sok nagyon fontos információ, ezért érdemes az elejétől a végéig elolvasni

Kedves Hallgatók! A szoc.sc.bme.hu oldalon már elérhető a Rendszeres szociális ösztöndíj és az Alaptámogatás ösztöndíj pályázati kiírása a 2020/21. tanév őszi félévére vonatkozóan. Pályázatot leadni az ESZR rendszerén keresztül tudtok a Pályázatok fülre kattintva.. Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester. 2020/21 I. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázat fellebbezés utáni, végleges eredményei: Rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult az a hallgató, aki az alábbi feltételeknek egyidőben eleget tesz: A pályázat állapota Elfogadva. A pályázat elérte az intézményi minimum ponthatárt. (6 pont A Rendszeres Szociális Ösztöndíj célja a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók anyagi támogatása a szociális helyzetük alapján. Ez az ösztöndíj egy félévre szól, tehát az őszi és a tavaszi szemeszter elején is megpályázható. Rendszeres Szociális Ösztöndíj 2020/21/1. Kapcsolódó dokumentumok. Rendszeres szociális ösztöndíj eredmény 2019/20/2 Az Egyetmi Szociális Bizottság 2020. február 19-i ülésén meghatározta a félévre érvényes Rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 15 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 16 000 Ft

Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás és Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj infók http://pteehok.hu/palyazati-informaciok-2020-21-1- Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok - 2020/2021 Kedves Hallgatók! Ebben a posztban olvashattok néhány részletet a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatban az őszi félévre vonatkozóan

Rendszeres Szociális Ösztöndíj KITÖLTÉSI SEGÉDLET Pécsi

 1. Megpályázható a Rendszeres szociális ösztöndíj a 2020/2021/1. félévre! A Rendszeres szociális ösztöndíj célja, hogy segítse a rászoruló hallgatók tanulmányainak folytatását. Ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki államilag.
 2. A 2020-as Diákszervezeti Tájoló tartalmazza, az összes akkreditált diákszervezetet, szakkolllégiumot és diákkört. azoknak a Szociális pontok kollégiumi jelentkezéshez 2020/21/1 kérvény helyett a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázat 2020/2021/1 kérvényt kell kitölteni és a 37/2020. (VI
 3. Pályázati felhívás 2020/2021-es tanév A Pécsi Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak.
 4. A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás, melyben a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának 2. § (1) g) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hallgató részesülhet
 5. Pályázati Kiírás A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére
 6. ️ Postai cím:PTE EHÖK7622, Pécs Vasvári Pál utca 4. (Postai feladás esetén vegye figyelembe a postázás idejét!A késve érkezett pályázatokat nem tudják befogadni!) Fontos dátumok: ️ Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás: Neptunban való leadás határideje: 2020. 08

PTE ÁOK Felvételi Portál - Ösztöndíjak, támogatáso

 1. Előzetes rendszeres szociális támogatás 2020/21 - őszi félév Kedves Hallgatók! Elkészültek a 2020/2021 őszi félév Rendszeres Szociális Pályázat ELŐZETES eredményei
 2. A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat benyújtásának módja: 1: a Hallgatónak a Neptun rendszeren belül egy UNIPOLL kérdőív segítségével ki kell töltenie a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázati adatlapot (a pályázati adatlap 2020. szeptember 14-től érhető el) 2: a Hallgatónak be kell nyújtania a Rendszeres.
 3. t a hallgatói normatíva 10%-a, azaz 16.660,- Ft/hó - amennyiben szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult. II.3. RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
 4. Kedves Hallgatók! A szoc.sc.bme.hu oldalon már elérhető a Rendszeres szociális ösztöndíj és az Alaptámogatás ösztöndíj pályázati kiírása a 2019/20. tanév tavaszi félévére vonatkozóan. Pályázatot leadni az ESZR rendszerén keresztül tudtok a Pályázatok fülre kattintva. Változások az előző félév

» Rendszeres szociális támogatás - 2020/21/ I

 1. Leadási időszak: 2020. szeptember 10-21. Leadási határidő: 2020. szeptember 21. 16:00 óra (hétfő) • Pályázati felhívás - Rendszeres szociális támogatás - 2020/2021/1. félév • Nyilatkozat önfenntartásról A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok eredményei a kari hirdetőkön kifüggesztve lesznek elérhetőek
 2. PTE - RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ. A hallgató szociális helyzetéből adódó havonta folyósított juttatás, megpályázására szemeszterenként van lehetőség. PTE - RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ. A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás

Rendszeres Szociális Ösztöndíj: egy kicsit ez is a nevéből fakad. Pályázatod alapján az államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatóként akár 24.000 Ft támogatásban is részesülhetsz RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ . A kollégiumi, diákotthoni felvételi és/vagy rendszeres szociális ösztöndíj eljárása során pályázatot benyújtott hallgatók személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató az erre vonatkozó baloldali menüpontban tekinthető meg.. A Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottsága 2020. október 1. A Közgazdaságtudományi Kar vezetése a 2020/2021-es tanév I. félévére is meghirdeti Pécsiközgáz Alma Mater Ösztöndíj Programját. Amennyiben felvételt nyert a PTE Közgazdaságtudományi Karának valamely önköltséges képzésére, úgy tanulmányi és/vagy szociális alapon megítélt díjfizetési kedvezményben részesülhet Az Elsősök Kiegészítő Alaptámogatása egy szociális alapú pályázat, melyet a Rendszeres Ösztöndíj Pályázattal egyidejűleg tud benyújtani tanulmányait most megkezdő hallgató BA, MA és FSZ képzésben, akik megfelelnek a következő feltételeknek: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj (2020/21. tanév őszi félév) Pályázati felhívás (PDF) 4.3. Lakhatási célú rendszeres szociális ösztöndíj ( 2020/21. tanév őszi félév) Pályázati felhívás (PDF) 4.4. Rendszeres szociális ösztöndíj (2019/2020 2. félév Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzata rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot hirdet a 2020/2021-es tanév őszi félévére. A pályázat leadása elektronikus módon, valamint az űrlap papír alapon való Ebben az időszakban a 2020/2021-es tanév első félévének rendszeres szociális A rendszeres szociális támogatás fellebbezés! 2013-03-07 20:56 A rendszeres szociális támogatásra fellebbezni a postai úton kiküldött határozat kézhezvétele után 8 nap áll rendelkezésre Állam- és Jogtudományi Karunkon, Bölcsészettudományi Karunkon, Hittudományi Karunkon és Tanítóképző Főiskolai Karunkon változatos képzéseket biztosítunk hallgatóinknak. A református hagyományoknak megfelelően egyetemünkön az oktatás rendkívül magas színvonalú, gyakorlatorientált képzéseink azonnal hasznosítható tudást adnak

Pályázni 2020.02. 07. 08:00-tól 2020. 02. 14. 16:00-ig tudtok, de a hiányzó dokumentumokat 2020.02. 21. 16:00-ig, a pályázat leadása után egyszer van lehetőségetek pótolni.. Információk. A rendszeres szociális ösztöndíjban való részesülés feltétele az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottsága által meghúzott ponthatár elérése A pályázat leadási időszak: 2020. február 03. - február 11. 12:00 (megegyezően a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázatok leadási időszakával) A pályázatokat a Kollégiumigazgató, az ÓE HÖK Kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja és a Diákjóléti Bizottság elnöke bírálja el Az Egyetemi Szociális Bizottság módosította a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok leadási határidejét a pótfelvételizőkre vonatkozóan. A pótfelvételizőkre vonatkozó leadási határidő 2020. szeptember 6. 23:59

A PTE Illyés Gyula Kar ösztöndíj és kedvezmény lehetőségei. Az IGYK hallgatói igénybe vehetik a PTE valamennyi hallgatója számára elérhető ösztöndíj és kedvezmény lehetőségeket. Az IGYK hallgatói is részesülnek a PTE első 100 legmagasabb pontszámot elért nappali tagozatos, önköltséges alap- és osztatlan szakra felvételt nyert hallgatója számára felajánlott. Pályázati felhívás a Rendszeres szociális ösztöndíjra. A Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottsága pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév tavaszi félévére. A rendszeres szociális ösztöndíj célja, hogy segítse a rászoruló hallgatók tanulmányainak folytatását

Rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő

 1. A szociális ösztöndíjnak alapvetően két változata van: a rendszeres és a rendkívüli szociális ösztöndíj. Mindkettőre csak állami ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgató pályázhat, azonban a rendkívüli szociális ösztöndíjat olyan hallgató is elnyerheti, aki igazolható okból került át az önköltséges képzésre
 2. Stipendium rendszer - PTE EHÖK hallgatói pályázatok Kedves Hallgatók! A 2015/2016 tanév tavaszi szemeszterében a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat a NEPTUN Tanulmányi Rendszerben érhető el. Tovább a NEPTUN felületére... H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. +36 72 501-500/18527.
 3. Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatokhoz személyes bemutatási időszak Szalay Luca 2020-08-20T19:04:56+02:00 Categories: Alaptámogatás , Kezdőoldal , Pályázatok , Rendszeres szociális ösztöndíj , Szociális támogatás
 4. imum ponthatárt, mely 20 pont, az ehhez tartozó
 5. él szélesebb körben biztosítsa az egészség- és sporttudományi képzésekhez a hozzáférést

Titkárság: (26) 375-375 / 2580 Emeleti iroda: (26) 375-375 / 2582, 2583 Galéria: (26) 375-375 / 258 Elnök fogadási ideje: Előzetes egyeztetés alapján Oktatási Tanácsadás: Előzetes egyeztetés alapján! Kiemelt hírek Eseménye Alma Mater tanulmányi kedvezmény Az AM tanulmányi kedvezmény automatikusan kerül megállapításra, amelyet a Tanulmányi Osztály felé benyújtott igényléssel kell elfogadni. Az AM tanulmányi kedvezményt a hallgatóknak az a 10%-a kaphat, akik a felvételi pontjaikat, illetve a (későbbiekben) előző félévi tanulmányi átlagukat tekintve a legjobb eredményeket érik el a. A 2020/2021. tanév őszi féléves Rendszeres szociális ösztöndíj, valamint Alaptámogatás leadásához szükséges igazolások listája (továbbiakban: Igazoláslista) TARTALOM 1. A LEADÁS MENETE 2. AZ ELBÍRÁLÁS SORÁN VIZSGÁLT IDŐSZAK 3. AZ IGAZOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 4. ÁLTALÁNOS IGAZOLÁSOK 5. ELTARTOTT-ELTARTÓ. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (2019-től 25.704 Ft; 2020-tól 33.320 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vag

PTE EHÖK portál pteehok

Rendszeres szociális ösztöndíj Pályázati felhívás a 2019/2020. tanév őszi félév A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szociális Bizottság az Egyetemi Hallgatói Képviselettel együttműködve pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 15. § alapján, A demonstrátori ösztöndíj elnyerésével a szak oktatásában, illetve a Tudományos Diákkör munkájában vehetsz részt. Szociális támogatások Rendszeres szociális támogatás A szociális támogatást igénylő adatlapon pályázhatsz erre a támogatási formára Bár a héten a legtöbb helyen őszi szünet volt, az élet nem állt meg, rengeteg minden történt az oktatási területen. Megjelentek a Times Higher Education tematikus rangsorai, megkapták az ösztöndíjukat a szakképzésben tanulók, újabb országokban zártak be az iskolák, itthon is petíciót indítottak az iskolák bezárásáért, és tovább folytatódott az SZFE-ügy

Önköltség/költségtérítés mérséklése - pályáza

Készült: 2020. március 14. Kedves Hallgatótársak! A Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázatának végleges eredményei megtekinthetők. Fellebbezni a leírtaknak megfelelően tudtok. Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal. Eredmény Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat . A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Diákjóléti Bizottsága és a HÖK Szociális Bizottsága rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot hirdet a 2020/21-es tanév I. félévére. A HÖK Szociális Bizottsága 2020. szeptember 1-től várja a beérkező pályázatokat. A. FELHÍVÁS RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA 2019/20. II. félév. A HÖK Szociális Bizottsága 2020. február 6-tól várja a beérkező pályázatokat. HIÁNYPÓTLÁSI IDŐSZAK: 2020. február 17-21.12 óra. A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokhoz tartozó személyes bemutatási időszak 2020. szeptember 1 - 14. között esedékes minden hétköznap 8:00-12:00 és 14:00-20:00 időintervallumokban, a TTK HK irodában (Kármán Tódor Kollégium, 013. terem). Információk az időpontra jelentkezéssel kapcsolatban Szeretnénk Titeket tájékoztatni, hogy a kezdetleges rendszerhiba után végre elindult a pályázás a 2020/21 őszi féléves Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatra. A pályázat leadási határideje augusztus 28. 23:59, a hiányokat pedig szeptember 12. 23:59-ig lehet pótolni.A pályázatot személyesen is szükséges majd bemutatni, amelyre szeptember 1. és.

Információk felvett hallgatók részére, 2020

Egyetemünk egyedülálló ösztöndíj-lehetőségeket biztosít hallgatóinak. A fenti menüpontokban a szociális alapú ösztöndíjakkal (szociális alaptámogatás, rendszeres szociális támogatás, rendkívüli szociális támogatás, Bursa Hungarica, külföldiek normatív ösztöndíja, szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása) mellett a teljesítményalapú. Rendszeres szociális ösztöndíj A 2019/2020. tanév II. félévben is megpályázható a rendszeres szociális támogatás azoknak a hallgatóknak, akik szociális alapon rászorulnak. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a szociális helyzetet igazoló dokumentumok, igazolások benyújtásával lehet A Nyomtatvány szociális helyzet megállapításához nevű dokumentum, és a szükséges igazolások benyújtása után a hallgató az adott tanévre vonatkozóan szociális pontot és kódot kap. A 2019/2020-as tanévben erre legkorábban 2019 szeptemberében nyílik lehetőség a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat kihirdetésével Ez a fajta ösztöndíj lehet rendszeres és rendkívüli is. A rendszeresre csak állami képzésben résztvevő, nappali tagozatos hallgató pályázhat, de a rendkívüli szociális ösztöndíjat olyan hallgató is elnyerheti, aki igazolható okból került át az önköltséges képzésre (2) A rendszeres szociális ösztöndíj iránti kérelmet a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani az adott tanulmányi félév bejelentkezési időszakának utolsó napjától a szorgalmi időszak második hetének péntek 14.00 óráig. A kérelem . automatikusa

Kijelentem továbbá, hogy a fenti szabályok alapján a 2019/2020-as tanévben rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult leszek.* 3. Tudomásul veszem, hogy a szociális ösztöndíj iránti kérelmem eredményérõl postai úton értesítést nem kapok. Az eredményeket a KFSZB elektronikus úton hozza tudomásomra. 4 Az Egyetmi Szociális Bizottság 2020. február 19-i ülésén meghatározta a félévre érvényes Rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 15 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 16 000 forint. A maximum ponthatár 58 pont, melyhez 75 000 forint nagyságú ösztöndíj tartozik. A pontonkénti emelkedés 1372,09 forint Szociális alapú ösztöndíj Rendszeres szociális ösztöndíj: Félévente kell pályázni, szociális helyzet felmérése szükséges. 5.950-70.000 Ft/hó Elsősök kiegészítő alaptámogatása: Csak az első bejelentkezés alkalmával jár. RSZÖ ponthatárt el kell érni + valamely hátrányos helyzeti kategóriába kell tartozni

2020-09-08 02:05:03.919691 Kedves Hallgatók! A 2020/2021-es tanév őszi félévében az Alaptámogatásra, a Rendszeres Szociális ösztöndíjra, illetve a Közösségi ösztöndíjra az UniSys rendszerben lesz lehetőség 2020/2021 őszi Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázat - eSzoctám Az Óbudai Egyetem Diákjóléti Bizottsága rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot hirdet a 2020/2021-es tanév őszi félévére. A pályázatok leadásának időszaka: 2020. augusztus 31. (hétfő) - 2020. szeptember 07. (hétfő) 12:0 Kedves Hallgatók! A 2020/21-es őszi félév tanulmányi ösztöndíjai a következőképp alakulnak Tanulmányi Ösztöndíj Alapképzés Kategória Kreditindex Összeg I. 6,01-9,20 28.000 II. 5,51-6,00 25.000 III. 5,34-5,50 23.000 IV. 5,14-5,33 21.000 V. Olvass tovább Rendszeres Szociális Ösztöndíj 2017-2018 ősz. Ki pályázathat rendszeres szociális ösztöndíjra? Az a teljes idejű - azaz nappali képzésben résztvevő - hallgató, aki tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas formában folytatja a képzés szintjétől függetlenül

Rendszeres Szociális Ösztöndíj fellebbezési időszak. Rendszeres Szociális Ösztöndíj fellebbezési időszak 2014-10-07 12:28. TISZTELT HALLGATÓK! PTE PMMIK DJKB. 7624 Pécs, Boszorkány út 2. C-047 irod 7. § (1) Amennyiben a hallgató az adott félév során rendelkezik rendszeres szociális ösztöndíj pontszámmal és nyilatkozata alapján a szociális helyzetében változás nem következett be, továbbá a jelen melléklet 1. számú melléklete pályázati űrlappal együtt történő benyújtásával a hallgató ezt kéri

Felsőoktatás: Rendkívüli szociális ösztöndíj: mikor

A 2020-ban felvételizők legjobbjai számára meghirdetett rektori ösztöndíj összege 100.000 forint a pályázati kiírásban közöltek szerint. A juttatás elérhető a 2020. évi általános és pótfelvételi eljárásban felvételizők számára egyaránt, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamely nappali tagozatos alap. Akinél ilyen eset áll fenn, vagy más okból kifolyólag nem tudja a határidő előtt leadni a pályázatát, írjon egy e-mailt a szociális referensünknek vagy a Szociális Bizottság levelezési listájára ma éjfélig, leírva az okot. Elérhetőségek: Szociális referens: dani.eszter@ttkhk.h RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 2020/21 I. FÉLÉV PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kedves Hallgatók! Kiírásra került a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat a 2020/2021 I. félévre 1. A pályázók köre Rendszeres szociális ösztöndíjra az a teljes idejű felsőoktatás

PTE TTK - ️Rendszeres szociális ösztöndíj ️Elsősök

Az önkormányzatunk által idén nyújtható karácsonyi segélyre, illetve az igényelhető eseti, rendszeres és egyéb támogatásokra vonatkozó rendeleteket vettük sorra Károly Katalinnal, a Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztályának vezetőjével. Hogy szebben teljenek az ünnepek - Karácsonyi segély 2020 a mai napon kiírásra kerül a 2015-2016. tanév őszi szemeszterére a Rendszeres Szociális Ösztöndíj, az Elsősök Kiegészítő Alaptámogatása, valamint a Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj. Az idei tanévtől alapjaiban változik meg a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázatának menete Megjelent: 2020. augusztus 23. vasárnap Meghirdetésre került a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat a 2020/2021-es tanév őszi félévére. Ha első évesként augusztus 3-ig már adtál le szoctám pályázatot, akkor ezt nem kell most megismételned Ez a PTE ÁOK új honlapja. | Vissza a régi honlapra. Rendszeres Szociális Ösztöndíj 2017-2018 ősz. 2017. szeptember 12. Ki pályázathat rendszeres szociális ösztöndíjra? Az a teljes idejű - azaz nappali képzésben résztvevő - hallgató, aki tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas formában.

Ösztöndíjak előzetes eredménye - 2020/2021

Hallgatói ösztöndíjak - juttatások . A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (2) bekezdésének eb) pontjában, valamint 2. számú mellékletének II.3.d) pontjában, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Rendszeres Szociális Ösztöndíj 2017-2018 tavasz Kiírásra került a 2017/18 tanév tavaszi félévének RSZÖ (Rendszeres Szociális Ösztöndíj) pályázata. A PTE EHÖK honlapján minden fontos információt és letölthető dokumentum megtaláltó, ami a sikeres pályázat leadásához szükséges Tanulmányi Ösztöndíj 2020/2021/I. Intézményi Szakmai, Tudományos és Közéleti Ösztöndíj megpályázása a veszélyhelyzet idején Tanulmányi Ösztöndíj 2019/2020/II

 • Diggy's adventure huitzi.
 • Kindle blogspot.
 • Amerika nyugati oldal rövid gyorsfutású folyói.
 • Ford focus st 2015.
 • Amerikai focilabda decathlon.
 • Schleich lovas istálló.
 • Csirke rizs rendelés.
 • Átlag számítása.
 • Eladó nyárfa csemete.
 • Bábel mai helye.
 • Regisztrációs matrica.
 • Egyszerű diéták.
 • Frittata recept.
 • Prohászka bál 2020.
 • Az eltüntek 2019 teljes film magyarul videa.
 • Cikória kávé gyerekeknek.
 • Gimnázium angolul.
 • Anna karenina szereplők.
 • Anna karenina szereplők.
 • Áru visszavételi kötelezettség 2019.
 • Gimiscuccok.
 • Bandázs szalag gletteléshez.
 • USS Intrepid.
 • Castle viasat3.
 • Német birtokos eset.
 • Corine land use.
 • Rubint réka testvére.
 • Apple iphone 4s specifications.
 • Nindzsa fegyverek.
 • Blink 182 I Miss You.
 • Material layouts.
 • Balotaszállás rolló kft..
 • Kojak 2 évad 1 rész.
 • Eladó lakás fanyarka utca.
 • Fluoreszkáló festék kültérre.
 • Gordius 400 mg.
 • Mitsubishi lancer evo 5 eladó.
 • Kon takt 3 tankönyv online.
 • Gyomaszolg szemétszállítás.
 • Önéletrajz szinonima.
 • Mercedes c 200 cdi népítélet.